Vrata za ispiranje

  • Drvena kompozitna unutarnja vrata u ravnini

    Drvena kompozitna unutarnja vrata u ravnini

    Drvena kompozitna unutarnja vrata u ravninisu jednostavna sobna vrata, koja se odnose na vrata sa šarkama (šarkama) ugrađenim sa strane vrata i otvorenim prema unutra (lijevo unutra, desno unutra) ili prema van (lijevo van, desno van).Sastoje se od džepa na vratima, šarke, krila vrata, brave itd. Okretna vrata su unutarnja vrata s najvećom potražnjom na tržištu.Dakle, osim što su čvrsta, sobna vrata također uključuju mnoge aspekte, kao što su toplinska izolacija, zvučna izolacija, ljepota i tako dalje.